ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μπορείτε να:

  • υποβάλετε Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα χώρου φύλαξης βρεφών
  • υποβάλετε Υπεύθυνες δηλώσεις για το καθεστώς ενισχύσεων DE MINIMIS
  • να παρακολουθήσετε την πορεία της αίτησης.
  • να υποβάλετε όλες τις απαραίτητες δηλώσεις και να παρακολουθήσετε την πορεία τους για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ξεκινήστε εδώ

Θα χρειαστείτε:

  • τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet